Τα Έργα μας

Ως κορυφαία εταιρεία τεχνικής μηχανικής, ειδικευόμαστε στην παροχή λύσεων τεχνολογίας εναέριας χαρτογράφησης και φωτογραμμετρίας σε πελάτες σε μια σειρά βιομηχανιών.
01

Project Αεροχαρτογράφησης

02

Project Εξειδικευμένων Αποτυπώσεων

03

Project Επιθεώρησης & Εξέλιξης Παρακολούθησης Υποδομών

04

Projects Επιθεώρησης Υποδομών Πράσινης Ενέργειας

05

Projects Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης- Έλεγχος Ποιότητας Αέρα

06

Projects Υδραυλικών & Υδρολογικών Μελετών