Εναέρια Χαρτογράφηση

Ως κορυφαία τεχνική εταιρεία, εξειδικευόμαστε στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εναέριας χαρτογράφησης και φωτογραμμετρίας στον ευρύτερο βιομηχανικό τομέα.

Η ΕΝΑΕΡΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟΝ ΠΥΡΗΝΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ

Η έμπειρη ομάδα μας μηχανικών και τεχνικών χειριστών, σε συνδυασμό με την προηγμένη τεχνολογία μας, μας καθιστούν την πρώτη επιλογή για πελάτες που απαιτούν ακρίβεια, λεπτομέρεια και αξιοπιστία στις λύσεις τους για χαρτογράφηση και απεικόνιση.

Στον πυρήνα των υπηρεσιών μας βρίσκεται η προηγμένη τεχνολογία μας για αεροχαρτογράφηση και φωτογραμμετρία. Χρησιμοποιούμε τα πιο προηγμένα επαδρωμένα και μη αεροσκάφη, εξοπλισμένα με κάμερες υψηλής ανάλυσης και αισθητήρες LiDAR, για την καταγραφή εικόνων και δεδομένων σε επίπεδο απαράμιλλης λεπτομέρειας.

Παρέχουμε τις εξειδικευμένες μας τεχνικές στη φωτογραμμετρία και αεροχαρτογράφηση σε μια σειρά βιομηχανιών, συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας, της δασοκομίας, της μεταλλευτικής, της κατασκευαστικής και του περιβάλλοντος.

 Με την τεχνολογία μας, οι πελάτες μπορούν να λάβουν ολοκληρωμένα, real- time δεδομένα για την υγεία των καλλιεργειών, την ανάπτυξη της βλάστησης, τις τοπογραφικές μεταβολές και πολλά άλλα.

Τα δεδομένα αυτά επεξεργάζονται στη συνέχεια με χρήση προηγμένων αλγορίθμων για να δημιουργηθούν χάρτες και μοντέλα που είναι όχι μόνο υψηλής ακρίβειας, αλλά και εύκολα να ερμηνευτούν και να αναλυθούν.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΩΝ
ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ

Στις εξειδικευμένες μας τεχνικές αεροχαρτογράφησης και φωτογραμμετρίες έρχεται να προστεθεί και η δημιουργία υπερ-υψηλής ανάλυσης ορθοφωτοχαρτών και ψηφιακών μοντέλων εδάφους (DSM).

Οι ορθοφωτοχάρτες είναι 2D χάρτες που έχουν γεωμετρική διόρθωση για να αφαιρέσουν τις παραμορφώσεις που προκαλούνται από την καμπυλότητα της Γης και τη γωνία της κάμερας.

Τα ψηφιακά μοντέλα επιφάνειας είναι 3D μοντέλα που αναπαριστούν την επιφάνεια της Γης, συμπεριλαμβανομένου του εδάφους, των κτιρίων και άλλων κατασκευών.

Η έμπειρη ομάδα μας μηχανικών χρησιμοποιεί την πιο προηγμένη τεχνολογία και λογισμικά για να δημιουργήσει υπερ-υψηλής ανάλυσης ορθοφωτοχάρτες και ψηφιακά μοντέλα επιφάνειας που είναι ταυτόχρονα υψηλής ακρίβειας και εύκολα αναλύσιμα.

Οι ορθοφωτοχάρτες και τα ψηφιακά εδαφικά μοντέλα μας είναι ιδανικά για πελάτες από μια σειρά βιομηχανιών, συμπεριλαμβανομένου του αστικού σχεδιασμού, της διαχείρισης γης και των οργανισμών που ασχολούνται με την ανταπόκριση σε καταστροφές.

We also offer customized reporting and visualization tools that allow our clients to easily interpret and analyze the data we capture. Our reporting tools can be tailored to meet the specific needs of our clients, including the level of detail, frequency of reporting, and format of the reports.

Why Choose Us? At our technical engineering company, we pride ourselves on delivering innovative, high-quality, and reliable mapping and imaging solutions to clients across a range of industries. Our team of experienced engineers and operators is committed to providing exceptional customer service, and we work closely with our clients to understand their unique needs and deliver customized solutions that meet their specific requirements.

We also use only the latest and most advanced technology in all of our services, ensuring that our clients receive the highest quality data and imaging solutions available. From our state-of-the-art UAVs and imaging sensors to our sophisticated data processing algorithms and reporting tools, we are dedicated to delivering the best possible results to our clients.

In addition to our technical expertise and cutting-edge technology, we also place a strong emphasis on safety and compliance. All of our engineers and operators are fully trained and certified, and we adhere to all relevant safety and compliance regulations to ensure that our operations are conducted in a safe and responsible manner.

Overall, our technical engineering company is committed to providing innovative, high-quality, and reliable mapping and imaging solutions to clients across a range of industries.