Περιβαλλοντική Παρακολούθηση – Έλεγχος Ποιότητας Αέρα

Περιβαλλοντική Παρακολούθηση - Έλεγχος Ποιότητας Αέρα

Η Artemis Tech Eng συνεργάζεται πάνω από δέκα έτη με το Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Χημείας και Καινοτόμου Τεχνολογίας (AirTechLab) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στον τομέα των μετρήσεων Ποιότητας Αέρα με χρήση του επανδρωμένου αεροσκάφους και των UAV και drones μας. Προσφέρουμε πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τους παραδοσιακούς επίγειους σταθμούς παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας συλλογής δεδομένων από πολλές τοποθεσίες ταυτόχρονα, κάλυψης μεγάλων περιοχών σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και δυνατότητα πρόσβασης σε δυσπρόσιτες περιοχές ή περιοχές υψηλής επικινδυνότητας.

Μερικά βασικά σημεία αξιολόγησης της ποιότητας του αέρα με χρήση drones και αεροσκαφών είναι:

ICARUS (Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Μείωσης της Κλιματικής Επιβάρυνσης και Ρύπανσης του Αέρα στα Αστικά Συστήματα)

Το πρόγραμμα ICARUS (Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Μείωσης της Κλιματικής Επιβάρυνσης και Ρύπανσης του Αέρα στα Αστικά Συστήματα) ήταν ένα ευρωπαϊκό έργο έρευνας και καινοτομίας που ήταν ενεργό από τον Μάιο του 2016 έως τον Οκτώβριο του 2020.

Το έργο εφάρμοσε ολοκληρωμένα εργαλεία και στρατηγικές για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στα αστικά συστήματα υποστήριξης της ποιότητας του αέρα και της διακυβέρνησης της κλιματικής αλλαγής στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οδηγώντας στον σχεδιασμό και την εφαρμογή κατάλληλων στρατηγικών μείωσης ρύπων.

Η Artemis Engineering πραγματοποίησε εναέριες μετρήσεις με σκοπό την παρακολούθηση των αέριων ρυπογόνων ουσιών στις ευρωπαϊκές πόλεις και συμμετείχε στην ανάπτυξη του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS) του προγράμματος ICARUS μέσω τεχνολογιών GIS, ένα ουσιώδες εργαλείο για την για την παροχή στρατηγικών και τη διάδοση πληροφοριών για την ποιότητα του αέρα σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς και πολίτες. Στόχος του προγράμματος ήταν η βελτίωση της ποιότητας του αέρα και η μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στις ευρωπαϊκές πόλεις.

TREEADS Ένα Οικολογικό Σύστημα Ολιστικής Διαχείρισης Πυρκαγιών για την Πρόληψη, Ανίχνευση και Αποκατάσταση των Περιβαλλοντικών Καταστροφών

Η Artemis TechEng σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ συμμετείχε στο Project Treeads, συλλέγοντας δείγματα αέρα και πραγματοποιώντας χαρτογράφηση των δασών με τη χρήση του ειδικά διαμορφωμένου επανδρωμένου αεροσκάφους που διαθέτει.