Υπηρεσίες Επιθεώρησης & Εξέλιξης Παρακολούθησης Υποδομών

Information Beyond Surveying

Υπηρεσίες Επιθεώρησης & Εξέλιξης Παρακολούθησης Υποδομών

Η ARTEMIS TECHENG ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής επιθεώρησης έργων υποδομής, συμπεριλαμβανομένων σηράγγων, οδικών αξόνων, γεφυρών, τοιχίων αντιστήριξης και άλλων παρόμοιων κατασκευών. Έχουμε αναπτύξει εξειδικευμένες τεχνικές και αυτοματισμούς για τον τρόπο επιθεώρησης τέτοιων εγκαταστάσεων. Με αυτές τις τεχνικές ο χειριστής της εγκατάστασης αυξάνει δραματικά την κυκλοφορία καθώς ο χρόνος επιθεώρησης μειώνεται σημαντικά σε σύγκριση με άλλες παραδοσιακές μεθόδους, αυξάνοντας τα κέρδη του μέσω της αυξημένης κίνησης καθώς και μειώνοντας δραματικά το ανθρώπινο δυναμικό και τον εξοπλισμό που απαιτούνται για την εκτέλεση της επιθεώρησης.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΛΕΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΙΟ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

Για τον εντοπισμό και τη χαρτογράφηση αυτών των διαφόρων τύπων παθολογίας σκυροδέματος, η εταιρεία μας χρησιμοποιεί μια data fusion logic μηχανική προσέγγιση

Αυτό περιλαμβάνει το συνδυασμό πολλαπλών πηγών δεδομένων προκειμένου να δημιουργηθεί ένας ολοκληρωμένος τρισδιάστατος χάρτης της δομής της σήραγγας. Χρησιμοποιώντας τεχνικές machine learning, η Artemis TechEng μπορεί να αναλύσει αυτά τα δεδομένα για να εντοπίσει μοτίβα και να εντοπίσει περιοχές που παρουσιάζουν παθογένειες.

Test ContetnΗ Artemis Tech Eng ειδικεύεται στον τομέα της τρισδιάστατης χαρτογράφησης και επιθεώρησης σηράγγων ο οποίος αποτελεί σημαντικό κλάδο της μηχανικής.

Οι σήραγγες είναι κρίσιμα μέρη των υποδομών, παρέχοντας πρόσβαση σε μεταφορές, ύδρευση και άλλες υπηρεσίες. Η χαρτογράφηση τους σε τρισδιάστατο περιβάλλον είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της δομικής ακεραιότητας τους και τον εντοπισμό πιθανών θεμάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Η Artemis Tech Eng είναι εξειδικευμένη στην καταγραφή και εντοπισμό τριχοειδών ρωγμών, οι οποίες είναι ιδιαίτερα δύσκολο να ανιχνευτούν λόγω του μικρού τους μεγέθους.

Αυτές οι ρωγμές μπορεί να είναι μικρότερες από 0.1 m, πολύ μικρότερες από αυτό που μπορεί να αντιληφθεί το ανθρώπινο μάτι. Χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες χαρτογράφησης, όπως η φωτογραμμετρία, η λέιζερ-μετρική και η υπέρυθρη απεικόνιση, η Artemis Tech Eng μπορεί να ανιχνεύσει ακόμα και τις μικρότερες ρωγμές και άλλους τύπους παθογένειας στις δομές των σηράγγων.

Εκτός από τις ρωγμές, η Artemis Tech Eng είναι επίσης ειδικευμένη στον εντοπισμό άλλων τύπων παθολογίας στο σκυρόδεμα. Η παθολογία του Map Cracking για παράδειγμα, αναφέρεται σε ένα δίκτυο μικρών ρωγμών που δημιουργούνται στο σκυρόδεμα και μπορεί να υποδεικνύουν βαθύτερα δομικά θέματα.

Η παθογένεια Hazing είναι ένας άλλος τύπος ζημιάς που προκύπτει όταν η επιφάνεια του σκυροδέματος γίνεται τραχιά και ανομοιόμορφη λόγω περιβαλλοντικών παραγόντων, όπως η έκθεση σε νερό ή χημικά. Το “spalling” αναφέρεται στην απολέπιση ή απολεπισμό της επιφάνειας του σκυροδέματος, ενώ η υγρασία και η παθογένεια “honeycomb” σχετίζονται με τη διείσδυση υγρασίας και τον σχηματισμό κενών εντός του σκυροδέματος.

Για να εντοπίσουμε και να χαρτογραφήσουμε αυτούς τους διάφορους τύπους παθολογίας στο σκυρόδεμα, χρησιμοποιούμε μια προσέγγιση λογικής μηχανικής σύνθεσης δεδομένων. Αυτό περιλαμβάνει την συνδυασμό πολλών πηγών δεδομένων, όπως η φωτογραμμετρία, η λέιζερ μετρική και η υπέρυθρη απεικόνιση, για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου τρισδιάστατου χάρτη της δομής του τούνελ.

Χρησιμοποιώντας τεχνικές μηχανικής μάθησης, η Artemis Tech Eng μπορεί να αναλύσει αυτά τα δεδομένα για να εντοπίσει πρότυπα και να ανιχνεύσει περιοχές που παρουσιάζουν παθογένειες.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν πρόκειται για τις υποδομές του τούνελ, όπου ακόμα και μικρά προβλήματα μπορούν να έχουν σημαντικές συνέπειες.

Οι πελάτες μας, μπορούν να εμπιστευτούν ότι η προηγμένη τεχνική μας χαρτογράφησης θα τους παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα της δομής του τούνελ, επιτρέποντάς τους έτσι να λαμβάνουν καίριες αποφάσεις σχετικά με τη συντήρηση και τις επισκευές των υποδομών που επιθεωρήθηκαν.

Συνολικά, η εξειδίκευση της Artemis Tech Eng στην τρισδιάστατη χαρτογράφηση των τούνελ και η εμπειρογνωμοσύνη της στον εντοπισμό και τη χαρτογράφηση διαφόρων τύπων παθολογίας στο σκυρόδεμα είναι ύψιστης σημασίας για τη διασφάλιση της δομικής ακεραιότητας των υποδομών του τούνελ. Η χρήση των προηγμένων τεχνολογιών χαρτογράφησης, των τεχνικών σύνθεσης δεδομένων με data fusion logic και των τεχνικών μηχανικής μάθησης (machine learning) μας επιτρέπει την καταγραφή δεδομένων με τη μέγιστη ακρίβεια και τον εντοπισμό ακόμα και των μικρότερων περιοχών που παρουσιάζουν παθογένειες.

Αυτό το επίπεδο λεπτομέρειας είναι απαραίτητο για τη διατήρηση και τη βελτίωση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας των υποδομών του τούνελ και οι πελάτες της Artemis Tech Eng μπορούν να μείνουν ήσυχοι ότι η τεχνολογία της χαρτογράφησης θα παράσχει τα αποτελέσματα που χρειάζονται.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ
Η αξιολόγηση κατάστασης είναι ένα σημαντικό στοιχείο της αξιολόγησης της υγείας και ασφάλειας των υποδομών των σηράγγων και η γνώση αυτή μπορεί να είναι ανεκτίμητη για τους πελάτες που επιθυμούν να διατηρήσουν και να βελτιώσουν τα τούνελ τους.

Η αξιολόγηση κατάστασης περιλαμβάνει την αξιολόγηση της συνολικής κατάστασης ενός τούνελ με βάση διάφορους παράγοντες, όπως η ηλικία του, τα υλικά κατασκευής και τον τύπο και το βαθμό τυχόν παθογενειών ή υποβαθμίσεων της ποιότητας του..

Η εμπειρία της Artemis Tech Eng στην αναγνώριση της παθολογίας του σκυροδέματος είναι εξαιρετικά χρήσιμη στη διαδικασία αξιολόγησης κατάστασης.

Χρησιμοποιούμε προηγμένες τεχνολογίες χαρτογράφησης και τεχνικές μηχανικής μάθησης, ώστε να ανιχνεύουμε με ακρίβεια περιοχές που παρουσιάζουν παθογένειες εντός της δομής του τούνελ, επιτρέποντας μια πιο λεπτομερή αξιολόγηση της κατάστασης.

Συνολικά, η εμπειρία μας στην τρισδιάστατη χαρτογράφηση σηράγγων και στην παθολογία του σκυροδέματος, σε συνδυασμό με την εξειδίκευσή μας στην αξιολόγηση κατάστασης, μας καθιστά έναν αξιόλογο συνεργάτη για πελάτες που επιθυμούν να συντηρήσουν και να βελτιώσουν τις υποδομές τους.

Παρέχοντας ακριβείς και ολοκληρωμένες αξιολογήσεις της κατάστασης των τούνελ, η Artemis Tech Eng μπορεί να βοηθήσει τους πελάτες να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με τη συντήρηση και τις επισκευές, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια και τη μακροζωία των τούνελ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙ

ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20 ΧΛΜ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ..
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΘΕΙ (ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ)
ΟΝΟΜΑΜΗΚΟΣ(M)
ΔΕΡΒΕΝΙ 1535.005
ΔΕΡΒΕΝΙ 2669.99
ΜΑΥΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ ΔΕΞΙΑ1220.00
ΜΑΥΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ1246.54
ΑΚΡΑΤΑ 1293.32
ΑΚΡΑΤΑ 2846.18
ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΔΕΞΙΑ1635.94
ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ1908.41
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΑ 1548.35
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΑ 2581.76
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΑ 34046.36
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΑ 43186.20
ΣΚΙΡΩΝ340.00

Η Artemis Tech Eng παρέχει αντίστοιχες υπηρεσίες επιθεώρησης και για τοιχία αντιστήριξης και γέφυρες. Οι τοίχοι στήριξης και οι γέφυρες αποτελούν επίσης κρίσιμα στοιχεία των υποδομών, και η χαρτογράφηση και αξιολόγηση της κατάστασής τους είναι εξίσου σημαντική με αυτήν των τούνελ. Τα τοιχία αντιστήριξης είναι κατασκευές σχεδιασμένες να συγκρατούν το χώμα και άλλα υλικά, προλαμβάνοντας την διάβρωση και διατηρώντας την σταθερότητα των παρακείμενων δομών. Με την πάροδο του χρόνου τα τοιχία αυτά μπορεί να υποβαθμιστούν λόγω περιβαλλοντικών παραγόντων, όπως η πίεση του εδάφους και η υγρασία, προκαλώντας ρωγμές και άλλους τύπους παθογένειας. Χρησιμοποιώντας την εμπειρία της στην τρισδιάστατη χαρτογράφηση και την παθολογία του σκυροδέματος, η Artemis Tech Eng μπορεί να αξιολογήσει με ακρίβεια την κατάσταση των τοιχίων αντιστήριξης και να εντοπίσει περιοχές ανησυχίας.

Επίσης, οι γέφυρες αποτελούν κρίσιμα στοιχεία των υποδομών μεταφορών, παρέχοντας ασφαλή και αποτελεσματική διέλευση για οχήματα και πεζούς. Η χαρτογράφηση και αξιολόγηση της κατάστασης των γεφυρών είναι κρίσιμη για τη διασφάλιση της ασφάλειάς και της μακροζωίας τους. Η εμπειρία της Artemis Tech Eng στην τρισδιάστατη χαρτογράφηση και αξιολόγηση της κατάστασης υποδομών σκυροδέματος μπορεί να εφαρμοστεί και στις γέφυρες, παρέχοντας στους πελάτες μια συνολική αξιολόγηση της υποδομής τους. Παρέχοντας αυτές τις υπηρεσίες η Artemis Tech Eng μπορεί να βοηθήσει τους πελάτες να διατηρήσουν και να βελτιώσουν όλες τις πτυχές της υποδομής τους. Οι προηγμένες τεχνολογίες χαρτογράφησης, η data fusion logic προσέγγιση της επεξεργασίας δεδομένων και οι machine learning τεχνικές επιτρέπουν λεπτομερείς αξιολογήσεις αυτών των δομών, βελτιώνοντας την ασφάλεια και τη μακροζωία τους.

Παρέχοντας ακριβείς και ολοκληρωμένες αξιολογήσεις της κατάστασης των τούνελ, των τοίχων στήριξης και των γεφυρών, η Artemis Tech Eng μπορεί να βοηθήσει τους πελάτες να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με τη συντήρηση και τις επισκευές, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια και τη μακροζωία της υποδομής τους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΘΕΙ (ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ)
ΟΝΟΜΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗΕΤΟΣ
2d & 3D MAPPINGΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΙΧΙΩΝ –ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ (125 ΤΟΙΧΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ)2019
2d & 3D MAPPINGΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΙΧΙΩΝ –ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ (45 ΤΟΙΧΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ)2022
INSPECTIONΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ (40 ΓΕΦΥΡΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ)2021