Υπηρεσίες Γεωραντάρ

Υπηρεσίες Γεωραντάρ

ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ με τη μέθοδο του Γεωραντάρ

Η ARTEMIS TECHENG ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών ερευνών χαρτογράφησης και γεωφυσικής έρευνας με τη μη καταστροφική μέθοδο (NDT) του γεωραντάρ (GPR).

 • – Το GPR χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητικούς παλμούς για την απεικόνιση του υπεδάφους και τι υπάρχει σε αυτό σε βάθος που φτάνει ή και ξεπερνά τα 10 μέτρα.
 • – Είναι η πιο ασφαλής μη καταστροφική μέθοδος και είναι ιδανική για χρήση σε δημόσιους χώρους για ανάλυση του υπεδάφους και ανίχνευση μεταλλικών, μη μεταλλικών αντικειμένων και υπόγειων δικτύων.
 • – Η συλλογή δεδομένων με το GPR είναι σχετικά γρήγορη και εύκολη, καθιστώντας το κατάλληλο για τη χαρτογράφηση μεγάλων περιοχών.
 • – Ο συνδιασμός υψηλής ανάλυσης και μεγάλης ταχύτητας στη συλλογή στοιχείων καθιστούν αυτή τη μέθοδο την ιδανικότερη για την επίλυση ρηχών γεωτεχνικών προβλημάτων.
Η Artemis TechEng απαρτίζεται από έμπειρη ομάδα γεωλόγων και μηχανικών, σε συνδυασμό με τον προηγμένο εξοπλισμό και  την προσφερόμενη τεχνολογία, μας, καθιστούν ικανούς ως την πρώτη επιλογή για πελάτες που απαιτούν ακρίβεια, λεπτομέρεια, τεχνική και χρονική συνέπεια ως προς τις δεσμεύσεις μας  και αξιοπιστία στις απαιτήσεις τους για χαρτογράφηση και απεικόνιση του υπεδάφους.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ

 • – Γεωλογική χαρτογράφηση και απεικόνιση του υπεδάφους,
 • – Γεωτεχνικά έργα και έργα υποδομής
 • – Έλεγχος υπεδάφους σε περιοχές προς Θεμελίωση
 • – Ανίχνευση και χαρτογράφηση εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας (δίκτυα αποχέτευσης ,ύδρευσης , φυσικού αερίου, σωλήνες, καλώδια)
 • – Έλεγχος ποιότητας οδοστρωμάτων,
 • – Ανίχνευση Αρχαιολογικών Ευρημάτων (ανίχνευση τάφων, δομών) και
 • – Ανίχνευση θαμμένων εκρηκτικών μηχανισμών (UXO).

Κύριος σκοπός της εταιρίας μας είναι να εξασφαλίσουμε λύσεις εντοπίζοντας με ακρίβεια το βάθος και τη θέση μεταλλικών ή μη μεταλλικών αντικειμένων σε πραγματικό χρόνο, με την χρήση του Γεωραντάρ.

Οι πληροφορίες εμφανίζονται σε οθόνη με τη μορφή γραφικής παράστασης (ραδιογραμμάτων) όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Τα γεωφυσικά δεδομένα αφότου επεξεργαστούν μπορούν να απεικονιστούν και με τη μορφή οριζοντιογραφιών (depth-slices) όπως παρακάτω για καλύτερη ανάλυση και ερμηνεία. Για την επεξεργασία και την ερμηνεία των γεωφυσικών δεδομένων χρησιμοποιούνται εξειδικευμένα λογισμικά επεξεργασίας γεωφυσικών δεδομένων.

Φωτο Επεξήγηση: Απεικόνιση των οδεύσεων του Γεωραντάρ (λευκές γραμμές) όπως φαίνονται στο λογισμικό επεξεργασίας.

Τα αποτελέσματα – παραδοτέα  του Γεωραντάρ   επεξεργάζονται   και  ερμηνεύονται  δίνοντας στον τελικό παραλήπτη χρηστική πληροφορία για το τι αντικείμενα  υφίστανται  στο υπέδαφος ενώ όλα τα ευρήματα παρουσιάζονται με γεωαναφορά τοπογραφικής ακρίβειας (R.T.K) .Τα εν λόγω παραδοτέα περιλαμβάνουν τα παρακάτω :
 • – Τεχνική Έκθεση (περιγραφή εργασιών πεδίου, θεωρητικό υπόβαθρο γεωραντάρ, αποτελέσματα σε παραρτήματα με μορφή πινάκων και απεικονίσεων-στιγμιοτύπων)
 • – Απεικόνιση αποτελεσμάτων σε kmz/ cad αρχεία.
 • – Στιγμιότυπα από λογισμικό επεξεργασίας των δεδομένων.