Θερμογράφηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων

Η Artemis Tech ENG είναι μια κορυφαία εταιρεία τεχνικής επιθεώρησης φωτοβολταικών πάρκων που παρέχει υπηρεσίες Ολιστικού τύπου χρησιμοποιώντας Εναέρια Θερμογραφία και Data Fusion Logic. Έχουμε ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο με περισσότερα από 400 MwH που επιθεωρούμε μέχρι στιγμής.

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

Η υπηρεσία αυτή μειώνει δραματικά τον χρόνο που χρειάζεται για τον εντοπισμό προβλημάτων στα φωτοβολταϊκα πάρκα και είναι σε θέση να εντοπίσει τουλάχιστον το 90% των παθολογιών του πάρκου που προκαλούν μειωμένη ενεργειακή απόδοση.Η χρήση της εναέριας θερμογράφησης απο μόνη της δεν μπορεί να προσφέρει τα αναμένόμενα σε ένα φωτοβολταϊκό πάρκο έαν δεν συνδυαστεί και με άλλες τεχνολογίες όπως είναι το Α.Ι, η φωτογραμμετρία,τα GIS,και η επεξεργασία θερμικής εικόνας.

Εχουμε υιοθετήσει τεχνολογίες αιχμής για να παρέχουμε στους πελάτες μας state of the art υπηρεσίες

Η Αrtemis Τech eng συνδυάζει όλα τα παραπάνω και όχι μόνο, δίνωντας στον ιδιοκτήτη του πάρκου την ολοκλήρωμένη εικόνα βλαβών και ανωμαλιών της φωτοβολταϊκής εγκατάστάσης.

Μέρος της προσέγγισής της Ολιστικής Εναέριας Θερμογράφησης Φωτοβολταϊκών Παρκών της Artemis Tech Eng αποτελεί η κατηγοριοποίηση των προβλημάτων ανά κρισιμότητα βλάβης.

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΗΣΗ ARTEMIS TECHENG

Τα ευρήματα της επιθεώρησης οργανώνονται Γεωχωρικά και τα παραδοτέα περιλαμβάνουν:

  • – Απεικόνιση του πάρκου σε περιβάλλον Google Earth Pro (kmz / cad files)
  • – Θερμικούς ορθοφωτοχάρτες
  • – Αναλυτική κατηγοριοποίηση βλαβών και απωλεσθείσας ενέργειας

Με την ολοκληρωμένη αναφορά που παραδίδουμε, ο επενδυτής έχει στο τέλος μια ουδέτερη και ανεπηρέαστη διαδικασία ποιοτικού ελέγχου που του δείχνει στοχευμένα και ποιοτικά τα προβλήματα της εγκατάστασης και κατευθύνσεις ως προς την εξάλειψη των προβλημάτων, συμβάλλοντας έτσι στη μεγιστοποίηση των κερδών του μέσα απο τη μείωση της απολεσθείσας ενέργειας.

Η υπηρεσία της εναέριας θερμογράφησης αποτελεί επίσης ένα πολύ σημαντικο εργαλείο για τις εταιρείες που παρέχουν service στα φωτοβολταϊκά πάρκα καθότι κερδίζουν σημαντικό χρόνο στοχεύοντας απευθείας στα προβλήματα του πάρκου.

Ολά τα δεδομένα αποστέλλονται στο κινητό ή στο Ταblet των συνεργείων συντήρησης και φορτώνονται σε περιβάλλον Google Earth/Maps.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

Οι υπηρεσίες επιθεώρησης Artemis TechENG για αιολικά πάρκα υιοθετούν ολοκληρωμένη και βασισμένη σε δεδομένα προσέγγιση για τον εντοπισμό και την ανάλυση πιθανών ζητημάτων. Χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες, όπως οπτικές κάμερες υψηλού ζουμ και θερμική απεικόνιση υψηλής ανάλυσης, η εταιρεία μας είναι σε θέση να παρέχει μα εξαιρετικά ακριβή και λεπτομερή αξιολόγηση της υποδομής των πάρκων.

Μία από τις βασικές υπηρεσίες που παρέχει η Αrtemis Tech Eng είναι η επιθεώρηση των πτερυγίων της τουρμπίνας και του ρότορα χρησιμοποιώντας οπτικές κάμερες υψηλού ζουμ. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τη λήψη εικόνων υψηλής ανάλυσης των λεπίδων χρησιμοποιώντας εξειδικευμένες κάμερες, οι οποίες στη συνέχεια μπορούν να αναλυθούν για τον εντοπισμό πιθανών ζητημάτων όπως ρωγμές ή άλλες μορφές ζημιάς. Εντοπίζοντας αυτά τα ζητήματα από νωρίς, η εταιρεία μας βοηθά να διασφαλιστεί ότι οι τουρμπίνες συνεχίζουν να λειτουργούν αποτελεσματικά, μεγιστοποιώντας την παραγωγή ενέργειας και τη διάρκεια ζωής τους.