Υδραυλικές & Υδρολογικές Μελέτες

Η Artemis TechENg είναι μια εξειδικευμένη εταιρεία μηχανικών που παρέχει υπηρεσίες υδραυλικών και υδρολογικών μελετών για πάνω από 15 χρόνια.

Η εταιρεία μας συνεργάζεται τόσο με πελάτες του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα σε μια ευρεία γκάμα υδραυλικών έργων.

Μας χαρακτηρίζει η παροχή υψηλής ποιότητας, οικονομικών λύσεων που ανταποκρίνονται στις μοναδικές ανάγκες των πελατών μας.

Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους επαγγελματίες με βαθιά κατανόηση των υδραυλικών και υδρολογικών συστημάτων, ενώ αξιοποιούμε αυτήν την εμπειρία για να παρέχουμε μια σειρά υπηρεσιών που βοηθούν τους πελάτες μας να επιτύχουν τους στόχους τους.

Ορισμένες από τις υπηρεσίες που παρέχουμε περιλαμβάνουν:

 • Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  μας αναλαμβάνει τις παρακάτω υδραυλικές μελέτες (Κατηγορία 13):

  • Μελέτες διευθέτησης και αποκατάστασης ρεμάτων και ποταμών
  • Μελέτες δικτύων ύδρευσης
  • Μελέτες εξωτερικών υδραγωγείων
  • Μελέτες αποχέτευσης ομβρίων υδάτων
  • Μελέτες αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων
  • Μελέτες εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων
  • Μελέτες έργων αντιπλημμυρικής προστασίας και υδραυλικής επάρκειας τεχνικών έργων
  • Μελέτες αποχέτευσης – αποστράγγισης έργων οδοποιίας
  • Μελέτες εγγειοβελτιωτικών έργων και διαχείρισης υδατικών πόρων
  • Μελέτες φραγμάτων αρδεύσεων και υδρεύσεων
  • Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου σε θέματα Υδραυλικών Έργων (Αποχετεύσεις οικισμών, Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων, Υδρεύσεις οικισμών, Διευθετήσεις χειμάρρων κ.λ.π.)

Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας σε υδραυλικά και υδρολογικά έργα, έχουμε αναπτύξει μια ευρεία καταγραφή επιτυχημένων έργων.