Κατηγορία: Ερευνητικά ‘Εργα

ICARUS (Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Μείωσης της Κλιματικής Επιβάρυνσης και Ρύπανσης του Αέρα στα Αστικά Συστήματα)

Το πρόγραμμα ICARUS (Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Μείωσης της Κλιματικής Επιβάρυνσης και Ρύπανσης του Αέρα στα Αστικά Συστήματα) ήταν ένα ευρωπαϊκό έργο έρευνας και καινοτομίας που...

Read More

TREEADS Ένα Οικολογικό Σύστημα Ολιστικής Διαχείρισης Πυρκαγιών για την Πρόληψη, Ανίχνευση και Αποκατάσταση των Περιβαλλοντικών Καταστροφών”

Η Artemis TechEng σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ συμμετείχε στο  Project Treeads, συλλέγοντας δείγματα αέρα και πραγματοποιώντας χαρτογράφηση...

Read More