Εταιρείες Διαχείρισης Ακινήτων

Εταιρείες Διαχείρισης Ακινήτων

Η Artemis TechEng συνεργάζεται εδώ και 17 έτη με εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Οι υπηρεσίες που παρέχουμε στον τομέα του Real Estate είναι οι ακόλουθες:

A .Τοπογραφικές Υπηρεσίες

  1. 1. Επιθεώρηση Ακινήτου
  2. 2. Χαρτογράφηση και Μετρήσεις-3D Απεικονίσεις
  3. 3. Μελέτες Οριοθέτησης
  4. 4. Τοπογραφικές Μελέτες
  5. 5. Σχέδιασμος Αs Built (υφιστάμενης κατάστασης)
  6. 6. Χωροθέτηση Κατασκευήςt

B .Ανάλυση Δεδομένων

  1. 1. Επεξεργασία Δεδομένων
  2. 2. Σχέδια σε περιβάλλον CAD
  3. 3. Συστήματα Χαρτογράφησης GIS
  4. 4. Ενσωμάτωση πληροφοριών