Πολιτιστική Κληρονομιά / Τουρισμός

Πολιτιστική Κληρονομιά / Τουρισμός

εξειδίκευσή μας στον τομέα της τριδιάστατης αποτύπωσης και φωτογραμμετρίας μας έχει οδηγήσει στην ευρεία συνεργασία με εταιρείες που ασχολούνται με την Πολιτιστική μας Κληρονομιά και τον Τουρισμό

Η χρήση των ανωτέρω τεχνολογιών έχει πολλαπλά οφέλη όπως:

  1. 1. Την καλύτερη διαφύλαξη των μνημείων πολιτιστικής κληρονομίας
  2. 2. Την απεικόνιση με έμφαση στην λεπτομέρεια μνημείων και τουριστικών εγκαταστάσεων
  3. 3. Την δυνατότητα απομακρυσμένης πρόβασης και ξενάγησης σε τουριστικούς χώρους και χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς
  4. 4. Στην Έρευνα και Ανάλυση: Η τρισδιάστατη (3D) απεικόνιση παρέχει πολύτιμα μετρήσιμα δεδομένα σε ερευνητές, μελετητές και αρχαιολόγους.
  5. 5. Την Διατήρηση και Αποκατάσταση μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς
  6. 6. Την δημιουργία Virtual Tour και Εμπειριών Εικονικής Πραγματικότητας Χρηστών σε τόπους πολιτιστικής κληρονομιάς και τουριστικές εγκαταστάσεις
  7. 7. Ελάττωση Κινδύνων που σχετίζονται με τις εγκαταστάσεις αυτές
  8. 8. Τη Δημιουργία συνεργασιών και την κοινοποίηση –παρουσίαση των χώρων αυτων

3d Εικονική περιήγηση

Εξειδικευόμαστε στη δημουργία ποιοτικών εικονικών περιηγήσεων για Χώρους Τουριστικού ενδιαφέροντος και για Αρχαιολογικούς Χώρους Μουσεία.

Η δημιουργία εικονικών περιηγήσεων σε Τουριστικούς και Αρχαιολογικούς χώρους μπορεί να παρέχει μια μοναδική εμπειρία εικονικής πραγματικότητας στον επισκέπτη, η οποία με τη σειρά της μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο αριθμό κρατήσεων, σε οικονομία χρόνου και χρήματος, σε διαφοροποίηση με αντίστοιχες επιχειρήσεις , σε διαφάνεια της επιχείρησης , αυξημένη εμπιστοσύνη από τους πελάτες, διεθνή παρουσία της επιχείρησης, αύξηση πωλήσεων και μπορεί να αποτελέσει μεγάλη βοήθεια στη διαφήμιση της επιχείρησης για διοργάνωση εκδηλώσεων και στη στοχοποίηση συγκεκριμένου κοινού επισκεπτών.