Τοπογραφικά Διαγράμματα – Μελέτες

Τοπογραφικά Διαγράμματα - Μελέτες

Η Αrtemis TechEng με πάνω από 18 χρόνια εμπειρίας στις τοπογραφικές μελέτες, αναδεικνύεται ως μια από τις κορυφαίες στον ελληνικό χώρο, στην σύνταξη και εκπόνηση τοπογραφικών διαγραμμάτων, για κάθε χρήση.

εμπειρία μας και η επένδυσή μας σε υπερσύγχρονο μετρητικό -γεωδαιτικό  εξοπλισμό, σε συνδυασμό με το εξειδικευμένο προσωπικό μας, καθιστούν εμάς την επιλογή που μπορείτε να εμπιστευθείτε για τις  ανάγκες σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων και μελετών σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Η αναλυτική μας διαδικασία εξασφαλίζει την πλήρη κατανόηση του εκάστοτε έργου, επιτρέποντάς μας να προσδιορίζουμε τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές σύνταξης της τοπογραφικής μελέτης που ποικίλουν ανά περίπτωση . Συνεργαζόμαστε με πελάτες από όλη την Ελλάδα, καλύπτοντας όλη τη χώρα αποτελεσματικά και υπεύθυνα.

Η ποιότητα του έργου μας είναι αναγνωρισμένη και αξιολογημένη ως υψηλή, καθώς διαθέτουμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία που απαιτείται για την παραγωγή  αξιόπιστων τοπογραφικών διαγραμμάτων. Προσφέρουμε λύσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες σας, εξασφαλίζοντας την ικανοποίηση των πελατών μας.

H εταιρεία μας αναλαμβάνει υπεύθυνα σε όλη την ελληνική επικράτεια κάθε είδους Τοπογραφική και Κτηματολογική Εργασία όπως:

  • Τοπογραφικό Διάγραμμα για Δικαιοπραξίες ( συμβολαίου μεταβιβάσεων-αποδοχής-αγοραπωλησίας κλπ)
  • Τοπογραφικό Διάγραμμα για την έκδοση Έγκρισης/ Άδειας Δόμησης
  • Τοπογραφικό Διάγραμμα και Σύνταξη Φακέλου για Δασαρχείο, Αρχαιολογική Υπηρεσία κ.α.
  • Τοπογραφικό Διάγραμμα και Σύνταξη Φακέλου για Χάραξη Οριογραμμών Αιγιαλού και Παραλίας.
  • Τοπογραφικό Διάγραμμα για ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών.
  • Οριοθετήσεις οικοπέδων  ,αγροτεμαχίων
  • Κατατμήσεις / συνενώσεις ιδιοκτησιών
  • Τοπογραφική υποστήριξη  εργοταξίων και κατασκευών : υπολογισμοί όγκων επιχώσεων / ορυγμάτων, έλεγχος μικρομετακινήσεων
  • Ψηφιακά μοντέλα εδάφους – 3D (τρισδιάστατες) απεικονίσεις