Αρθρο της εταιρείας μας στο περιοδικό ECOTEC με θέμα ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΕ

Artemis Engineering Συνεργασίες

Αρθρο της εταιρείας μας στο περιοδικό ECOTEC με θέμα ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΕ

Η Artemίs Technίcal Εngineering συνδυάζει καινοτομία και εμπειρία για την υλοποίηση έργων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειαs.

Τα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απαιτούν προηγμένες τεχνoλογίες για την εύρυθμη λειτουργία τους. Και η ανάπτυξη τέτοιων τεχνoλογιών απαιτεί να συνδυάζεται η καινοτομία με την εμπειρία, κάτι που επιτυγχάνει η Artemis Technical Engineering. Στη συνέντευξη που μας παραχώρησε ο CEO και ιδρυτής της εταιρείας Κ. θεμιστoκλής Σούλος, μας παρουσίασε τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Artemis Technical Engineering και τα έργα τεχνολογικής αιχμής που διεκπεραιώνει, ανοίγοντας νέους δρόμους στην πράσινη καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.