Συμμετοχή της Artemis Tech Eng στο 1ο Αραβο-Ελληνικό ναυτιλιακό Συνέδριο 5-6 Ιουλίου 2023 στο Athenaeum Intercontinental Hotel

Artemis Engineering Συνεργασίες

Συμμετοχή της Artemis Tech Eng στο 1ο Αραβο-Ελληνικό ναυτιλιακό Συνέδριο 5-6 Ιουλίου 2023 στο Athenaeum Intercontinental Hotel

Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο διοργάνωσε το «1ο Αραβο-Ελληνικό Ναυτιλιακό Συνέδριο», στις 5-6 Ιουλίου, στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental Αθηνών. Το εν λόγω Συνέδριο αποτελεί ένα ακόμη ορόσημο στις προσπάθειες που καταβάλλει το Επιμελητήριο για τη δημιουργία νέας δυναμικής και ενδιαφέροντος σε επιχειρηματικούς τομείς που φέρουν κοντά Έλληνες και Άραβες επιχειρηματίες, με σκοπό τη διάνοιξη διαύλων επικοινωνίας, εποικοδομητικού διαλόγου και νέων συνεργειών.

Η εταιρεία μας έδωσε το παρόν ως μέλος του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου, εκδηλώνοντας έτσι το ενδιαφέρον μας για περαιτέρω συνεργασία με τις χώρες της Μέσης Ανατολής αλλα και παρουσιάζοντας τις υπηρεσίες μας των τεχνικών επιθεωρήσεων και 3D αποτυπώσεων στους τομείς της Ναυτιλίας.