Η Artemis Engineering εντάσσεται στον Ελληνικό Σύνδεσμο Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών (si-Cluster)

Artemis Engineering Συνεργασίες

Η Artemis Engineering εντάσσεται στον Ελληνικό Σύνδεσμο Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών (si-Cluster)

To si-Cluster κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου 2017 υποδέχτηκε ως νέο μέλος του, την Artemis, λόγω της δραστηριοποίησης μας στους τομείς της συλλογής και επεξεργασίας γεωχωρικών δεδομένων με χρήση μεθόδων Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπισης καθώς και στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων εφαρμογών με χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών.

Η ARTEMIS TECHENG προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχετικές με την παρατήρηση της Γης, την περιβαλλοντική παρακολούθηση, την εναέρια χαρτογράφηση και αναπτύσσει στοχευμένες GIS πλατφόρμες εφαρμογών. Η εταιρεία διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με εξειδίκευση στην ψηφιακή φωτογραμμετία, τη τηλεπισκόπηση, τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) και στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής και επενδύοντας σημαντικά σε εξόχως καινοτόμο εξοπλισμό καταγραφής, γεωμετρικής αποτύπωσης και παρακολούθησης τεχνικών έργων και περιβαλλοντικών φαινομένων.

Εκπρόσωπος της εταιρείας ανέφερε σχετικά: “ Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την ένταξη της εταιρείας στο si-Cluster. Η συνεργασία αυτή θα μας επιτρέψει να διατηρήσουμε αλλά και να ενισχύσουμε το κοινό όραμα και προσδοκίες για την ανάπτυξη της Διαστημικής Τεχνολογίας και των εφαρμογών της στην Ελλάδα, υπό την ομπρέλα του Corallia. Οι προσπάθειες επανεκκίνησης και ανάπτυξης μιας ανταγωνιστικής και διαφανούς οικονομίας μπορούν να γίνουν μέσα από συντονισμένες συνεργατικές δράσεις σε καινοτόμες και εξαγωγικές δραστηριότητες που αποτελούν τους μοχλούς για την έξοδο από την κρίση. Ευελπιστούμε με τη σειρά μας να συνδράμουμε στην ανάπτυξη, αξιοποίηση και ενίσχυση της τεχνολογίας και των διαστημικών εφαρμογών, υπηρεσιών και επίγειων υποδομών προς όφελος της εγχώριας βιομηχανίας και έρευνας, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων Τηλεπισκόπησης, μέσω της εκμετάλλευσης της συμμετοχής της χώρας στους Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς οργανισμούς και προγράμματα“.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.