Συνεργασία της εταιρείας μας με τη Μονάδα Διαστημικών Εφαρμογών και Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης (BEYOND) του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών για την εναέρια αποτίμηση της καταστροφής της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι Αττικής

Artemis Engineering Συνεργασίες

Συνεργασία της εταιρείας μας με τη Μονάδα Διαστημικών Εφαρμογών και Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης (BEYOND) του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών για την εναέρια αποτίμηση της καταστροφής της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι Αττικής

Τον Ιούλιο του 2018 συνεργαστήκαμε με το Κέντρο Διαχείρισης Καταστροφών BEYOND του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, για τη δημιουργία ορθοφωτοχάρτη για τον σκοπό της λεπτομερούς αξιολόγησης της καταστροφής σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου στον οικισμό Μάτι (Ανατολική Αττική) με συστήματα drones / UAV υπερ-υψηλής χωρικής ανάλυσης (3,5 εκατοστά).

Ο ορθοφωτοχάρτης κάλυψε συνολική έκταση 4.318 στρεμμάτων και δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας υπερ-υψηλής ανάλυσης αεροφωτογραφίες που λήφθηκαν στις 25/07/2018 με χρήση Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (UAS) / UAV τύπου Falcon.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.